top of page

Kleine letters

Afspraken 

Indien je ten laatste 24 u voor je afspraak je afspraak annuleert, ben je ons niets verschuldigd. Indien je later annuleert, zal een werkingskost van €10 aangerekend worden. Bij niet opdagen, zal de volledige kostprijs van de sessie aangerekend worden.  Indien je elektronisch betaalde, zal bij annulatie een werkingskost aangerekend worden.

 

Concerten, workshops en cursussen

Wie zich inschrijft voor een cursus van meerdere dagen, verbindt er zich toe die volledig te volgen, gemiste lessen worden niet terugbetaald.
Wanneer je annuleert gelden volgende regels:

Je bent ons steeds €10 administratiekost verschuldigd. Daarbovenop :

  • Tot 30 kalenderdagen voor aanvang wordt het resterende bedrag terugbetaald.

  • Tot 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 75% van het resterende bedrag terugbetaald.

  • Vanaf 13 kalenderdagen tot 24 uur voor aanvang wordt 50 % van het resterende bedrag terugbetaald

  • Vanaf 24 uur voor de aanvang is er geen terugbetaling meer maar kan je wel voor een vervanger zorgen die jouw plaats inneemt

Dien je te annuleren uit overmacht, neem dan contact met ons op.

Privacy Verklaring

Ann De Bruycker neemt privacy serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ann De Bruycker. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij de mogelijkheid geven daar schriftelijk bezwaar tegen te maken.

 

Contactgegevens

Ann De Bruycker, Vrasenestraat 109, 9100 Nieuwkerken-Waas (Nabij Sint-Niklaas)
Tel : 0474/432131  | Email :info.bronvanvreugde@gmail.com

 

Welke gegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens welke worden verzameld voor blog / nieuwsbrief zijn naam en emailadres.  Persoonsgegevens die verzameld worden voor de evenementen en diensten zijn naam, email en telefoonnummer.  De opgeslagen gegevens dienen om de persoon te verwittigen bij last minute wijzigingen of annulatie. Voor facturatie worden naam, adres, telefoonnummer en emailadres verzameld. Persoonlijke informatie en gegevens worden niet gedeeld met derden mits na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het zenden van de schriftelijke blog / nieuwsbrief die maximaal 2 x per maand worden verzonden. Adres gegevens worden gebruikt voor het verzenden van facturen van afgenomen diensten. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Email en mailinglijsten

Deze website is gemaakt en gehost in/door Wix. MailerLite is een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website afhandelt. Alle e-mails die je ontvangt worden verzonden via de servers van Wix of MailerLite. Naam en e-mailadres slaan wij op zolang je op de nieuwsbrief / blog bent ingeschreven. Wilt je dit niet langer ontvangen mail dan naar info.bronvanvreugde@gmail.com en wij verwijderen je binnen 14 dagen van de aangegeven mailinglijst(en).

 

Facturatie en boekhouden 

De schriftelijke facturatie wordt uitgevoerd via MS-Word/pdf, verwerking van de boekhouding in MS-Excel door Ann De Bruycker. Wij delen naam, adres, persoonsgegevens en details met betrekking tot uw diensten afname (behandeling of gesprek-traject) niet met derden. Uitsluitend voor de jaarlijkse eindcontrole wordt de boekhouding overgedragen aan een derde partij welke ook gehouden is aan de privacy verklaring. Voor financiële transacties maken wij, in voorkomende gevallen, gebruik van  Argenta bank.

 

Automatisch verzamelde gegevens 

 Gegevens die automatisch worden verzameld door de website (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren de gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens tenminste 7 jaren te bewaren. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info.bronvanvreugde@gmail.com

 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

 In voorkomende gevallen kan Ann De Bruycker op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen.

 
Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

Er is een onderscheid tussen first party cookies en third party cookies:

  • First party cookies worden enkel door je website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat je website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden.

  • Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op je website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

 

Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere:

  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.

  • Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden.

  • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

  • Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken​

De cookies die op deze website worden opgeslagen:

Necessary cookies.png
Functional cookies.png
Third party cookies.png
bottom of page